Ön a   1258151.     látogató
Bűnmegelőzés és áldozatsegítés
Budapesten
Józsefvárosi modellprogrammal | TÁMOP 5.6.1 C 11/1-2011-0002
Partnereink:
 
A projektről
Megvalósult programok
Hírek
Hasznos információk
Galéria / Videók
Letölthető dokumentumok
Partnerek
Elérhetőségek
     
Jogi segítségnyújtás | Feltételek
ESEMÉNYNAPTÁR
Budapesten és vidéken
December
1 Cs
2 P
3 Sz
4 V
5 H
6 K
7 Sz
8 Cs
9 P
10 Sz
11 V
12 H
13 K
14 Sz
15 Cs
16 P
17 Sz
18 V
19 H
20 K
21 Sz
22 Cs
23 P
24 Sz
25 V
26 H
27 K
28 Sz
29 Cs
30 P
31 Sz

Feltételek

Rászorultsági feltételek
 

 1. Peren kívüli ügyekben a jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

● aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

● közgyógyellátásban részesül,

● átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,

● menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

● vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszer- zésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,

● családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermek- védelmi kedvezményben részesül;

● határon átnyúló tartási ügyekben a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott    jogosultként kér az 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget.

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2013-ban 28.500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2013-ban 42.750 forint);

d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 183.266 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).


2. Peren kívüli ügyekben a jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 91.633 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a). 

 

3. Peres ügyekben a pártfogó ügyvéd díját – ha a bíróság a perben annak viselésére nem kötelezte az ellenérdekű felet – az ügyfél helyett az állam viseli:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

● aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

● közgyógyellátásban részesül,

● átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,

● menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

● vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszer- zésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,

● családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermek- védelmi kedvezményben részesül,

● határon átnyúló tartási ügyekben 21. év alatti jogosultként kér a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget;

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2013-ban 28.500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2013-ban 42.750 forint);

d) ha a fél tárgyi költségmentes ügyben lép fel;

e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben részesített. 


4. Peres ügyekben a pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi

a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 91.633 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a);

b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 183.266 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a);

c) ha a per tárgya alapján a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.

A jogi szolgáltatások igénybevételéről


     
Copyright © Minden jog fenntartva.   Budapest Főváros Kormányhivatala   2013. Oldaltérkép