Ön a   1258172.     látogató
Bűnmegelőzés és áldozatsegítés
Budapesten
Józsefvárosi modellprogrammal | TÁMOP 5.6.1 C 11/1-2011-0002
Partnereink:
 
A projektről
Megvalósult programok
Hírek
Hasznos információk
Galéria / Videók
Letölthető dokumentumok
Partnerek
Elérhetőségek
     
Hírek | Mediációs képzés
ESEMÉNYNAPTÁR
Budapesten és vidéken
December
1 Cs
2 P
3 Sz
4 V
5 H
6 K
7 Sz
8 Cs
9 P
10 Sz
11 V
12 H
13 K
14 Sz
15 Cs
16 P
17 Sz
18 V
19 H
20 K
21 Sz
22 Cs
23 P
24 Sz
25 V
26 H
27 K
28 Sz
29 Cs
30 P
31 Sz

Mediációs képzés

Újra indul a mediációs képzés
Részletek és a pályázati felhívás 

TÁMOP -5.6.1-C-11/1-2011-0002 azonosító számú projekt 
„Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal”

A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat együttműködésében megvalósuló TÁMOP -5.6.1-C-11/1-2011-0002 azonosító számú „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, józsefvárosi modellprogrammal” című projekt keretében a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat a nagy sikerrel való tekintettel ismét pályázatot hirdet projekt keretében szervezett mediációs képzésen történő részvételre.
Pályázati felhívás (pdf)
Jelentkezési adatlap letöltése (pdf)

A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére a független, pártatlan személy, a mediátor vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként.

Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív – érdekeken alapuló – megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés – melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett – mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.

A jogok érvényesülésének egyre inkább tekintik feltételének, hogy rendelkezésre álljanak a viták alternatív rendezésének módjai, intézményei, melyek alkalmasak a jogviták megelőzésére, helyettesítésére. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi – különösen az Európai Unió- kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogviták) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni.

A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

A mediáció nem feltétlenül jelent jogilag kötelező eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott speciális formát. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös jelentősége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors döntéshozatalnak.

A képzés célja, a mediáció alapelveinek, technikáinak megismertetésével olyan hatékony konfliktuskezelési módszer  elsajátításának  biztosítása, melynek  gyakorlati  előnyeit  hosszú távon  tudják   hasznosítani napi munkájuk során a rendőrségnél, az önkormányzatnál és az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakterületeken (pedagógus, polgárőr, társasházi közös képviselő) dolgozó szakemberek.

A mediációs képzés 2x3 nap (csütörtök, péntek, szombat), valamint 1x1 nap (péntek) ütemezésű tréningek formájában kerül megtartásra 2014. március 27-i, illetve 2014. április 3-i kezdettel. A két 15 fős csoport képzése várhatóan 2014. május 9., illetve 2014. május 16. napjain fejeződik be.

A képzéseken 30 szakember felkészítésére kerülhet sor. A részvételre nyilvános pályázat útján lehet jelentkezni, amely elbírálásánál fontos szempont, hogy a jelentkező napi munkájában hogyan fogja tudni hasznosítani a megszerzett ismereteket.

Budapest, 2014. január 23.

Dr. Pálvölgyi Ákos
szakigazgatási szerv vezető
BFKH Igazságügyi Szolgálat
projekt jogi és kommunikációs vezető

Dr. Vojnovics Ibolya
osztályvezető

BFKH Igazságügyi Szolgálat
Áldozatsegítő osztály
projekt szakmai vezető
 


     
Copyright © Minden jog fenntartva.   Budapest Főváros Kormányhivatala   2013. Oldaltérkép